• slider-9
 • slider-3
 • slider-7
 • slider-10
 • slider11
 • slider-1
 • slider-6
 • slider-4

Nu
reserveren

Algemene verkoopvoorwaarden

Camping l'Echo du Malpa accepteert reservatie van huur onder de volgende voorwaarden:
De reservatie is definitief bij ontvangst van de aanbetaling.
Elke reservatie gaat vergezeld van een aanbetaling van 30 %
Het totaal van het verblijf wordt 1 maand voor aankomst afgerekend.
Bij ontvangst van het formulier van reservatie, zal de Centrale de Réservations u een reçu doen toekomen om uw reservatie te bevestigen.
Als u binnen een maand voor uw verblijf reserveert, betaalt u het gehele bedrag bij de reservering.
U kunt op de volgende manier betalen: rechtstreeks op  http://www.dordogne-vacances.fr/(beveiligde betaling).
Indien u 1 maand voor uw verblijf niet hebt betaald, behoudt Camping l'Echo du Malpa zich het recht voor de reservatie als geannuleerd te beschouwen.
De huur is persoonnlijk, het is verboden het onderkomen onder te verhuren of over te dragen aan een derde.
Voor elke huur geldt aankomst op zaterdag vanaf 1600u, en vertrek op zaterdag voor 1000u (deze dagen en tijden kunnen per seizoen wisselen).
Elke wijziging in het aantal personen die een wijziging van het verschuldigde bedrag naaar boven of beneden kan meebrengen moet bij aankomst worden gemeld (verblijfsbelasting, extra persoon...). Indien de huurder onjuiste opgave doet, zal het onderhavige contract rechtens worden geannuleerd en blijven de betaalde gelden eigendom van de verhuurder.
Wij verzoeken u ons op de hoogte te stellen van een eventuele vertraging van uw aankomst, zodat wij uw huur kunnen handhaven. De beheerder behoudt zich het recht voor de gereserveerde plaats te vergeven als hij binnen 24 uur voor de gemelde komst niets heeft vernomen. De gestorte bedragen worden niet terugbetaald.
Het is verplicht om het huishoudelijk regelement in acht te nemen van elke camping.
Voor huur wordt een borg van 150 € bij aankomst gevraagd om de eventuele schade aan het verhuurde te dekken, alsook een extra borg van 50 € om eventuele schoonmaakkosten te dekken aan het eind van het verblijf ;deze bedragen worden terugbetaald op de dag van vertrek al naar gelang de staat van het gehuurde of de huurder nagezonden (als hij vertrekt buiten de openingstijden).
Tijdens uw verblijf ,kunt u worden gefotografeerd en gebruikt worden voor de brochures van Camping l'Echo du Malpa. Wilt u dat niet, dan dient u dat schriftelijk bij aankomst te melden.
De huurder verklaart verzekerd te zijn voor wettelijke aansprakelijkheid (er wordt inzage in het contract gevraagd).

Annuleringsvoorwaarden

In alle gevallen worden de administratiekosten niet terugbetaald of op uw verblijf gekort. Er kan niets worden uitgekeerd als u geen annuleringsverzekering neemt. Deze wordt aanbevolen. Het totaalbedrag wordt in zijn geheel en uitsluitend bij de reservatie betaald en bedraagt 45 €.
Terugbetaling geschiedt op de volgende wijze:

 • Annulering meer 30 dagen voor het begin van het verblijf: 100 % van het betaalde bedrag*
 • Annulering tussen 30 en 22 dagen voor het begin van het verblijf: 75 % van het betaalde bedrag*
 • Annulering tussen 21 en 15 dagen voor het begin van het verblijf: 50 % van het betaalde bedrag*
 • Annulering tussen 14 en 8 dagen voor het begin van het verblijf: 25 % van het betaalde bedrag*
 • Vanaf 7 dagen voor het begin van het verblijf zonder afmelding: geen terugbetaling.

*na aftrek van de administratiekosten en de annuleringsverzekering.
Opgepast: er wordt niet terugbetaald als het totaalbedrag van het verblijf niet op tijd is betaald (1 maand voor aankomst).
Is het verblijf begonnen, dan blijft het totaalbedrag verschuldigd aan Camping l'Echo du Malpa. Er kan niet worden terugbetaald in geval van voortijdig vertrek of verlate aankomst, om welke reden dan ook. Graag het ingevulde en ondertekende deel van het contract opsturen bij betaling.
Uw exemplaar wordt u teruggezonden ter bevestiging van uw reservatie.

Wat wij bieden

Onze prijzen zijn inclusief:

 • Toegang tot het gehuurde.
 • Toegang tot het sanitair.
 • Levering van gas, water en elektriciteit.
 • Eén parkeerplaats.

Onze prijzen zijn exclusief:

 • Verblijfsbelasting, bij aankomst volgens het geldende tarief te betalen.
 • Facultatieve annuleringsverzekering: 45 € per verblijf.
 • Administratiekosten: 25 € per verblijf.
 • Huisdier (niet meer dan 1): 4 € per nacht of 25 € per week per dier. Tatouagebewijs, vaccinatiebewijs tegen rabies bij honden en katten, verplichte aanlijning. Honden van de 1ste categorie «vechthonden» (pit-bulls) en honden van de 2de categorie «waak- en verdedigingshonden» (Rottweiler), zijn verboden.
 • Borg wordt contant betaald bij aankomst, en wordt aan het einde van het verblijf terugbetaald.
 • Eventuele schoonmaakkosten bedragen 50 €.
 • Er kan een financiële bijdrage worden gevraagd op onze campings voor bepaalde activiteiten of evenementen.

Wat wij u verder te bieden hebben:

Huur van lakens: 15 €/tweepersoonslaken met slopen alleen op reservatie.
Huur van babybed: 15 €/week op reservatie.
Huur van commode: 15 €/week op reservatie.
Huur van babykit (bed en commode): 20€/week op reservatie.
Aangezien elke camping aparte service biedt, raden wij u aan om hiernaar te informeren. In elk geval dienen de klanten van Camping l'Echo du Malpa de huisregels van elke camping na te leven.

Reclame

Alle eventuele reclame in geval de werkelijkheid niet overeenstemt met wat er in de folder staat dient schriftelijk aan onze baliemedewerkster te worden gemeld voor het einde van het verblijf, en per aangetekend schrijven te worden bevestigd aan het volgende adres: SARL du Mas 19400 Monceaux-sur-Dordogne binnen 30 dagen na het einde van het verblijf. Na verloop van deze termijn wordt geen enkele reclame meer behandeld.

OOK BEZOEKEN...

Argentat

Camping l'Echo du Malpas

Bretenoux

Camping la Bourgnatelle